Апрель 26, 2021

Сенімхаттар

 № __ СЕНІМХАТ

Нұр-Сұлтан қ.                                                                                                                                                                                                                      2021 жылғы «__» ______

Осы сенімхатпен «____________» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі [сенім білдірушінің толық атауы] (бұдан әрі – ЖШС), БСН ____________, оның атынан Жарғының негізінде әрекет ететін Директор ___________ [Тегі, Аты, Әкесінің аты] (бұдан әрі – Сенім білдіруші)

____________ [Тегі, Аты, Әкесінің аты] (бұдан әрі – Сенім білдірілген адам), жеке куәлігі № _________, _____.__.____ жылы ҚР ІІМ /
ҚР ӘМ берген, Нұр-сұлтан қаласы, ___________ауданы, ________________________________ [тұрғылықты жерінің толық атауы] мекенжайында тұратын Қазақстан Республикасының азаматына

«_____________» ЖШС Нұр-сұлтан қаласының Әділет департаментінде, тиісті ауданның ХҚКО-да тіркеуге байланысты барлық қажетті әрекеттерді жасауға уәкілеттік береді, сол үшін барлық қажетті құжаттарды тапсыру және алу, тіркеу туралы куәлікті, салық төлеушінің куәлігін, жарғыны алу, мөрге тапсырыс беру және алу, банктік шотты ашу, барлық қажетті құжаттарға қол қою, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес «_______» ЖШС тіркеуге байланысты және қажетті барлық нақты және заңды әрекеттер жасау құқығы беріледі.

Осы сенімхат қайта сенім білдіру құқығынсыз 1 (бір) жыл мерзімге берілді.

Директор                                                                                                                                                                                                                                                           А.Ә. Тегі

                                                                                                                    

 

СЕНІМХАТ

Нұр-Сұлтан қ.                                                                                                                                                                                                                      2021 жылғы «__» ______

Осы сенімхатпен ____________ [Тегі, Аты, Әкесінің аты] (бұдан әрі – Сенім білдіруші), жеке куәлігі № _________, _____.__.____ жылы ҚР ІІМ / ҚР ӘМ берген,
Нұр-сұлтан қаласы, ___________ауданы, ________________________________ мекенжайында тұратын ______________ [тұрғылықты жерінің толық атауы] Қазақстан Республикасының азаматы

____________ [Тегі, Аты, Әкесінің аты] (бұдан әрі – Сенім білдірілген адам), жеке куәлігі № _________, _____.__.____ жылы ҚР ІІМ /
ҚР ӘМ берген, Нұр-сұлтан қаласы, ___________ауданы, ________________________________ [тұрғылықты жерінің толық атауы] мекенжайында тұратын Қазақстан Республикасының азаматына

«_____________» ЖШС Нұр-сұлтан қаласының Әділет департаментінде, тиісті ауданның ХҚКО-да тіркеуге байланысты барлық қажетті әрекеттерді жасауға уәкілеттік береді, ол үшін барлық қажетті құжаттарды тапсыру және алу, тіркеу туралы куәлікті, салық төлеушінің куәлігін, жарғыны алу, мөрге тапсырыс беру және алу, банктік шотты ашу, барлық қажетті құжаттарға қол қою, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес «_______» ЖШС тіркеуге байланысты және қажетті барлық нақты және заңды әрекеттер жасау құқығы беріледі.

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі 170-бабының мазмұны сенім білдірушіге түсіндірілді.

Осы сенімхат қайта сенім білдіру құқығынсыз 1 (бір) жыл мерзімге берілді.

 

Сенім білдіруші _______________ А.Ә. Тегі

      қолы

 

Сенім білдірілген адам ______________ А.Ә. Тегі

    қолы